5 april 2017

Geurweg Extra


Vissers Geurweg Extra is een krachtige geurvreter op basis van micro-organismen. Door de werking van de micro-organismen wordt de stankbron afgebroken in plaats van gemaskeerd.
Geurweg Extra is ideaal inzetbaar voor het verwijderen van elke vorm van nare geurvorming in vloerbedekking en gordijnen.

USP: Reiniger op basis van bacterieculturen, reinigt zonder water, neutraliseert nare luchtjes.

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia
minder dan 5 %:
Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums, METHYLCHLOROISO- THIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE.

Gevaarlijke bestanddelen:
Isotridecanol, geëthoxyleerd. 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. mengsel van: 5-chloor- 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

Inhoud: 0,5l flacon trigger.

Klik hier voor veiligheidsinformatie.