5 april 2017

Citrofris


Vissers Citro Fris is een neutraal reinigingsconcentraat en een uitstekende chloorvervanger. Het reinigt en verfrist alle waterbestendige oppervlakken zoals tegelwerk, vloeren, sanitair, trappenhuizen, dierenverblijven, afvalcontainers, GFT-bakken et cetera. Geeft langdurig een frisse citroengeur.

USP: Reinigt grondig, frisse citrusgeur, breed inzetbaar.

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia
5 % of meer, maar minder dan 15 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.
Minder dan 5 %: fosfaten, fos- fonaten, parfums, (R)-p-mentha-1,8-dieen.

Gevaarlijke bestanddelen:
Isotridecanol, geëthoxyleerd

Inhoud: 1 liter fles of 5 liter can.

Klik hier voor veiligheidsinformatie.